Telefon: 060/46-21-418

Agencija za nekretnine KVADRAT SD Smederevo

Usluge
Usluge

Kupoprodaja svih vrsta nekretnina

Ponuda lokacija za izgradnju
Ponuda lokacija za izgradnju

Uknjižbe
Ozakonjenja (legalizacija)

Rad na dobijanju svih potrebnih dozvola za izgradnju
Rad na dobijanju svih potrebnih dozvola za izgradnju

Koordinacija sa katastrom i urbanizmom

T.C. Danubius Karađorđeva 12, lokal 236

Agencija za nekretnine KVADRAT SD Smederevo

Licencirani agent:

Mirjana Bašanović 063/32-42-98

Telefon: 060/46-21-418